Overeenkomst herroepen en bedenktijd

Helaas kan het altijd gebeuren dat u bij ons iets heeft gekocht waar u spijt van heeft of niet voldoet aan uw wensen.

Dit is jammer maar geen enkel probleem want dat lossen we samen met u op.


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.


 Download modelformulier


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Retour adres:


Digimaxx.nl

Afdeling Retouren

Voorstraat 274

3311ET Dordrecht


Wat moet ik doen?


Wanneer u iets wilt ruilen of retourneren vul dan onderstaand formulier in en u ontvangt van ons een email waarin we uitleggen wat u moet doen.Echter wanneer zich onderstaande situaties voordoen behoudt Digimaxx het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.  • Het product komt beschadigd terug
  • Het product komt defect terug 
  • Het product zichtbaar gebruikt is
  • Product is meer gebruikt dan gebruikelijk ( Bedenktijd = zichttermijn en geen gebruikstermijn)
  • Product komt ondeugdelijk terug
  • Het product komt incompleet terug 
  • het product wijkt af van het aan u geleverde product 
  • De verpakking is ondeugdelijk open gemaakt. (Bijvoorbeeld: gescheurd zonder dat het nodig is om de verpakking zo te openen)
  • Verpakking beschadigd door het uitknippen van barcodes etc.ivm leverancier acties.
  • Product hebben we niet ontvangenKoopovereenkomst beëindigen:


Wanneer u binnen de 14 dagen bedenktijd besluit om de koopovereenkomst te beëindigen verzoeken wij u om het onderstaand formulier in te vullen.

Op het moment dat u van ons de bevestiging heeft ontvangen storten wij binnen 14 dagen na de herroeping het aankoopbedrag + de eventueel betaalde verzendkosten* (bij aanschaf) retour. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.'' 


* Dit zijn de verzendkosten die u aan ons heeft betaald. 

Wat wilt u doen?
Korte omschrijving (niet verplicht)
Uw naam*
Uw email adres*
Uw telefoonummer
Uw ordernummer of factuurnummer
Besteld op:
Ontvangen op:
Uw aankoopbon
Mogen we u bellen?
Uw trackentrace gegevens (indien mogelijk)